Legal

Disclaimer
Privacy policy
Cookies
Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op alle webpagina’s van ZwemclubABC. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacyverklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven er naar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang tot het internet heeft. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. ZwemclubABC aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij ZwemclubABC of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan ZwemclubABC.

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door ZwemclubABC.
PRIVACYVERKLARING Zwemclub ABC

Zwemclub ABC gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen “Zwemclub ABC” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Zwemclub ABC verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacyverklaring informeert Zwemclub ABC u over de manier waarop de zwemschool uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt.

Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door de zwemschool worden aangeboden op www.zwemclubabc.nl en op healthcity.zwemscore.nl.


Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Doel
Zwemclub ABC verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens. D.m.v. het bezoeken van www.zwemclubabc.nl, of healthcity.zwemscore.nl, gaat u akkoord met deze Privacyverklaring, en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Zwemclub ABC gebruikt uw gegevens voor het mogelijk maken van een leerlingvolgsysteem, voor het aanbieden van zwemles en overige doelen. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Zwemclub ABC.

2. Uw account
In uw account op www.zwemclubabc.nl en op healthcity.zwemscore.nl, slaat Zwemclub ABC o.a. de volgende informatie op: de naam van uw kind, geboortedatum, adres(sen), telefoonnummer en e-mailadres.

Artikel 2 Doorgifte aan derden
1. Zwemclub ABC geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Zwemclub ABC voor de in deze Privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Zwemclub ABC een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Zwemclub ABC op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens
1. Zwemclub ABC maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Zwemclub ABC ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een email sturen naar info@zwemclubabc.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
1. Zwemclub ABC heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Zwemclub ABC verwerkt ten behoeve van www.zwemclubabc.nl en healthcity.zwemscore.nl. De zwemschool accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 6 Bewaartermijn
1. Zwemclub ABC bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.zwemclubabc.nl of op healthcity.zwemscore.nl, tenzij Zwemclub ABC op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 7 Wijziging Privacy Verklaring
1. Zwemclub ABC behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.zwemclubabc.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.zwemclubabc.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacyverklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.zwemclubabc.nl in de gaten.

De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 25-12-2021.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst wanneer je de websites van ZwemclubABC bezoekt. Door de informatie in dit bestand word je de volgende keer weer als bezoeker herkend op onze websites.

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen voor meer gebruiksvriendelijke websites en mogen zonder je toestemming worden geplaatst. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen we er onder meer voor dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren bij een bezoek aan onze websites. Deze cookies mogen zonder je toestemming geplaatst worden.

Analytische cookies
Analytische cookies worden gebruikt om onze websites te verbeteren op basis van het gedrag van onze bezoekers. Met de verkregen informatie kunnen we onder andere zien welke onderdelen van de websites veel bekeken worden. Zo kunnen we ervoor zorgen dat deze onderdelen ook eenvoudig te vinden zijn. Sommige analytische cookies mogen zonder je toestemming worden geplaatst. Andere analytische cookies mogen we pas plaatsen nadat je toestemming heeft gegeven.

Tracking cookies
We kunnen tracking cookies om de inhoud van de websites van ZwemclubABC voor jou persoonlijker en relevanter te maken. Met deze cookies kunnen ook relevante en gepersonaliseerde advertenties op andere websites, op basis van je surfgedrag op onze websites. Door deze cookies sluiten de advertenties beter aan op uw interesses en voorkeuren. Deze cookies worden geplaatst nadat je toestemming hebt gegeven.

Onze cookies
ZwemclubABC maakt op dit moment gebruik van o.a. de volgende cookies van derden:

WordPress
Deze website draait op het CMS WordPress. Tijdens je bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. Deze cookies worden niet gedeeld met derden.

Google Analytics
Met Google Analytics meten we hoe je onze website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen en zijn niet te herleiden naar jou als persoon. Deze cookies worden niet gedeeld met derden.

Hotjar
Hotjar houdt bij waar je klikt op onze site. Hierdoor kunnen we onze pagina’s optimaliseren, zodat we de meest relevante informatie tonen op de beste plekken. Deze cookies worden niet gedeeld met derden.

Tidiochat
Wordt gebruikt voor de chat functie op onze website. Dit cookie slaat bepaalde gebruikersdetails op om je chatgeschiedenis op te halen. Deze cookies worden niet gedeeld met derden.

Optimizely
Dit cookie gebruiken we om verschillende versies van onze pagina’s te testen. Zonder dit cookie kunnen we de resultaten van deze test minder goed meten, waardoor je langer op verbeteringen aan onze website moet wachten. Deze cookies worden niet gedeeld met derden.

Facebook
Dit cookie ziet welke pagina’s je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties tonen op facebook. Zonder deze cookies loop je gepersonaliseerde advertenties mis. Deze cookies worden niet gedeeld met derden.

Onvoorziene cookies
Het kan voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door derde partijen, die u niet terugvindt in het overzicht met cookies van ZwemclubABC. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde ‘embedded elementen’ bevatten, zoals een video die op YouTube is opgeslagen, maar in onze website getoond wordt. Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd op de hoogte zijn van een cookie die geplaatst is door een derde.

Heb je vragen over ons cookiebeleid? Neem dan contact met ons op.